همیار-خرید

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع انقلاب و ولیعصر، مجتمع تجاری فلستین، دفتر همیار خرید.

موسس سایت :: همیار خرید :: سبحان تیموری 09904861621

آپارات همیار خرید: https://www.aparat.com/hamyarkharyd.ir

اینستاگرام همیار خرید: https://www.instagram.com/hamyarkharyd.ir